Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Künye

A-Bağımsız Denetim Hizmetleri

 Sermaye Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Bağımsız Denetimi,

 Belediyelere Ait iktisadi işletmelerin Bağımsız Denetimi,

 

B-Vergi Denetimi 


1. Özel denetimler.

2. İç Kontrol sistemleri Kurulması ve İç Kontrol Sistemlerinin Denetlenmesi, 

 

C-Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi Mevzuatı
 • Vergi hukuku ve mevzuatı
 • Ticaret hukuku ve mevzuatı
 • Sosyal güvenlik mevzuatı
 • Vergi uyuşmazlıkları
 • Kambiyo mevzuatı
 • Vergi davalarında müşavirlik hizmeti
 • Teşvik mevzuatı ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Teşvik mevzuatı hakkında bilgilendirme
 • Teşvik belgesi revize etme
 • Süre uzatma
 • Teşvik belgesi kapatılması
 • Teşvikli yatırım devri
 • Teşvikli yatırımın satılması
 • Teşvik muhasebesi ile ilgili danışmanlık


D-Diğer Hizmetler

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporları,
 • Enflasyon Karlarının Sermayeye İlave Raporları,
 • Dağıtılmamış Karların Sermayeye ilave Raporları,
 • SSK İlişiksizlik Belgesi Raporları,
 • Veraset ve İntikal Vergisi işlemleri,
 • 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunuyla ilgili işlemler,
 • Fizibilite Raporları,
 • Hakemlik,
 • Bilirkişilik,
 • Ortaklık İşlemleri,
 • Uyuşmazlık İşleri,
 • Muhasebe Sistemi Kurulması, Organizasyonu ve Revizesi,
 • Finansal ve Mali Tablolar Analizi,
 • Şirket Konsolidasyon Muhasebesi,
 • Enflasyon Muhasebesi,
 • İç kontrol Sistemlerinin Kurulması,
 • Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluş İşlemleri,
 • Birleşme, Bölünme ve Devir işlemleri,
 • Kredilere ilişkin Tespit İşlemleri,
 • Kontrol ve Revizyon Hizmetleri,
 • Türk ticaret kanununun denetçi bulundurma zorunluluğu getiren, sermaye şirketleri, kooperatif ve benzeri kurum ve kuruluşlara şirket olarak denetim hizmetinde bulunmak
 • Kamu Kurumlarının, Belediye ve il özel idarelerinin Türk Ticaret Kanunu gereğince Şirket olarak murakıplıklarını yapmak.
 • Tasfiye işlemlerini yapmak,
 • İlaç fiyatları tespit ve değerlendirmelerini yapmak,
 • Fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerini yapmak,
 • Başka iktisadi işletmelerin; yapısal uzun vadeli planlama ve re organizasyonu, hizmet ve hizmet ürünlerinin rasyonalizasyon ve ticari faaliyetlerin genel değerlendirmesinin yapılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 • Başka iktisadi işletmelerin; üretim birimleri, üretim kontrol sistemleri üretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik planlar ve kalite kontrol sorunlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 • Başka iktisadi işletmelere yönelik, Pazar araştırmaları ve ticari tahminler, satış gücü eğitimi ve perakende ve toptan satış birimlerinin örgütlenmesi konularına ilişkin danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 • Başka iktisadi işletmelere yönelik; Bütçe kontrol sistemlerinin kurulması, kazanç planlaması veya sermaye ve gelir bütçelemesi işyeri re organizasyonu ve yönetsel düzenlemeler konularına ilişkin danışmanlık hizmetleri yapmak,
 • Başka iktisadi işletmelere; personel politikası işgücü planlaması istihdam artışı, istihdam geliştirme ve endüstriyel ilişkiler konularında danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 • Başka iktisadi işletmelere yönelik; Ticari politika ve strateji belirlenmesi, müşteri memnuniyeti performansı değerlendirmesi, insan yönetimi ve süreçlerine yönelik hizmetlerinde bulunmak,
 • Ar- ge Çalışmaları,

 

 


 

SON YORUMLAR

ANKETLER

Şirketinizde Ne Sıklıkta Bağımsız Denetim Yaptırılmaktadır?

KARŞIYAKA Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.

KARDENETİM