Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
2019 Yılı Matbu Resim ve Harçlar
Maliye
2017-01-08 19:37

2019 Yılı Matbu Resim ve Harçlar

ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT 01.01.2019-31.12.2019)

(01.01.2019 - 31.12.2019)

2.558,40

 

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 442)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç  (01.01.2019 Tarihinden itibaren)

1.200,00

 

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI (01.01.2019-31.12.2019)

Taban (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası)

2.558,40

Tavan (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası)

19.188,00

 

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

İşçinin Payı

1  

İşverenin Payı

2  

Devletin Payı (İşçi ve İşveren Tarafından Ödenmeyen)

1  

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Üst Sınırı       (01.01.2019)

1.200,00

 

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GELİR VERGİSİ ) (GVK 287 )

Personele, işverenlerce yapılan günlük yemek yardımları istisna tutarı (2019)

19,00

 

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20  

 

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde

% 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde

% 22  

 

 

 

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

 

01.01.2019 – 30.06.2019

6.017,00

01.07.2018 – 31.12.2018

5.434,42

01.01.2018 – 30.06.2018

5.001,76

01.01.2017 – 31.12.2017

4.426,16

01.01.2016 - 31.12.2016

4.092,53

01.09.2015 - 31.12.2015

3.828,37

01.07.2015 - 31.08.2015

3.709,98

01.01.2015 - 30.06.2015

3.541,37

01.01.2014 - 30.06.2014

3.438,22

01.07.2013 - 31.12.2013

3.254,44

01.01.2013 - 30.06.2013

3.129,25

01.07.2012 - 31.12.2012

3.033,98

01.01.2012 - 30.06.2012

2.917,27

01.07.2011 - 31.12.2011

2.731,85

01.01.2011 - 30.06.2011

2.623,23

01.07.2010 - 31.12.2010                                                      

2.517,01

01.01.2010 - 30.06.2010                                                      

2.423,88

01.07.2009 - 31.12.2009

2.365,16

01.01.2009 - 30.06.2009

2.260,05

01.07.2008 - 31.12.2008

2.173,18

01.01.2008 - 30.06.2008

2.087,92

01.07.2007 - 31.12.2007

2.030,19

01.01.2007 - 30.06.2007

1.960,69

01.07.2006 - 31.12.2006 (2006/10971 Sy. BKK)

1.857,44

01.01.2006 - 30.06.2006

1.770,63

 

 

 

 

 

 

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352) 

Birinci Derece Usulsüzlükler

 

Sermaye Şirketleri

             180,00 TL

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

110,00 TL

İkinci sınıf tüccarlar

55,00 TL

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25,00 TL

Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80 TL

Gelir vergisinden muaf esnaf

7,00 TL

İkinci Derece Usulsüzlükler 

Sermaye Şirketleri

98,00 TL

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55,00 TL

İkinci sınıf tüccarlar

25,00 TL

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80 TL

Kazancı basit usulde tespit edilenler

7,00 TL

Gelir vergisinden muaf esnaf

3,90 TL

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2019-31.12.2019)

Brüt ücreti

2.558,40

İşveren SSK Primi (20,5) Teşviksiz

524,47

İşveren İşsizlik Sigortası Primi %2

51,17

İşverene Maliyeti

3.134,04

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRET DIŞI GELİRLER İÇİN 01.01.2019-31.12.2019)

18.000

Türk Lirasına kadar

  %15  

40.000

Türk Lirasının 18.000 lirası için 2.700 TL, fazlası

  %20  

98.000 

Türk Lirasının 40.000 lirası için 7.100,00 TL, fazlası

  %27  

98.000 Fazlası

Türk Lirasından fazlasının 98.000 TL. sı için  22.760 TL fazlası

  %35  

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN

(01.01.2019-31.12.2019)

18.000

Türk Lirasına kadar

  %15  

40.000

Türk Lirasının 18.000 lirası için 2.7000 TL, fazlası

  %20  

148.000 

Türk Lirasının 40.000 lirası için 7.100 TL, fazlası

  %27  

148.000 Fazlası

Türk Lirasından fazlasının 148.000 TL. si için 36.260,00 TL, fazlası

  %35  

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

 

2018 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:503)

%23,73

2017 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:490)

%14,47

2016 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:474)

%3,83

2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457)

%5,58

2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441)

%10,11

2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430)

%3,93

2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:419)

%7,80

2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:410)

%10,26

2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401)

%7,70 

2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392)

%2,20

2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:388)

   %12,20

2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:377)

 %7,20

2006 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:363)

      %7,80 

2005 yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:353)

 %9,80

2004 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341)

 %11,20

2003 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:325)

 %28,50

2002 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:310)

 %59.00

2001 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:301)

 %53,20

2000 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:288)

 %56,00

1999 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:279)

 %52,10

1998 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:267)

 %77,80

1997 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:259)

 %80,40

1996 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:252)

 %72,80

 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyetinin Başlangıcı

1.200,00

 

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md. 177 )

Yıllık Alış Tutarı

 230.000

Yıllık Satış Tutarı

 320.000

Gayri safi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

120.000

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

 230.000

 

EN AZ CEZA HADDİ (MİNUMUM) (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

 14,80

Diğer Vergilerde

29,00

 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) 

Tahakkuktan Vazgeçme 

33,00

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI (1995-2010)

05.09.2018 Tarihinden İtibaren 62 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kar.

% 2,00

19.10.2010 Tarihinden İtibaren 2010/ 965 Sayılı BKK Uyarınca

% 1,40

19.11.2009 Tarihinden itibaren 2009/15565 Sayılı BKK Uyarınca

% 1,95

21.04.2006 Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca

% 2,50

02.03.2005 Tarihinden itibaren 2005/8551 Sayılı BKK Uyarınca

% 3,00

12.11.2003 Tarihinden itibaren 2003/6345 Sayılı BKK Uyarınca

% 4,00

31.01.2002 Tarihinden itibaren 2001/3550 Sayılı BKK Uyarınca

% 7,00

29.03.2001 Tarihinden itibaren 2001/21785 Sayılı BKK Uyarınca

%10,00

02.12.2000 Tarihinden itibaren 2000/1555 Sayılı BKK Uyarınca

% 5,00

21.01.2000 Tarihinden itibaren 2000/7 Sayılı BKK Uyarınca

%6,00

09.07.1998-20.01.2000 Tarihleri arasında 98/11331 Sayılı BKK Uyarınca

%12,00

01.02.1996-08.07.1998 Tarihleri arasında 96/7798 Sayılı BKK uyarınca

%15,00

 

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ (AYLIK/1996-2010)

 21.10.2010 Tarihinden İtibaren

% 1,00

 21.11.2009 Tarihinden İtibaren

% 1,58

 28.04.2006 Tarihinden itibaren

 % 2,00

 04.03.2005 Tarihinden itibaren

      % 2,50 

 22.11.2003 Tarihinden itibaren (429 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 %3,00

 02.02.2002 Tarihinden itibaren (421 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 5,00

 29.03.2001 Tarihinden itibaren (416 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 6,00

 21.12.2000 Tarihinden itibaren (412 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 % 3,00 

 25.01.2000 Tarihinden itibaren (409 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği)

 %4 ,00

10.07.1998-24.01.2000 Arası (402 Seri Nolu Tahsilat G.Tebliği)

 %8,00

22.10.1996-09.07.1998 Arası (397 Seri Nolu Tahsilat G.Tebliği)

 % 10,00

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA (2004-2019)

2019 Yılı İstisna Tutarı

 5.400,00

2018 Yılı İstisna Tutarı

 4.400,00

2017 Yılı İstisna Tutarı

3.900,00

2016 Yılı İstisna Tutarı

3.800,00

2015 Yılı İstisna Tutarı

3.600,00

2014 Yılı İstisna Tutarı

3.300,00

2013 Yılı İstisna Tutarı

3.200,00

2012 Yılı İstisna Tutarı

3.000,00

2011 Yılı İstisna Tutarı

2.800,00

2010 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00

2009 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00

2008 Yılı İstisna Tutarı

2.400,00

2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00

2006 Yılı İstisna Tutarı

2.200,00

2005 Yılı İstisna Tutarı  

2.000,00

 

 

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün

 

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara  

 20 Gün

 

Hizmet süresi On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün

 

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün

 

 

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ (işçiyi İşverenin Çıkarması Halinde)

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

 4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

İDARİ PARA CEZALARI (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

5510 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları

Tıklayınız

 

TEVKİFAT ORANLARI

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

Tıklayınız

 

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

Güncel Listeyi Görmek için tıklayınız

 

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

1,200,00

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

650,00

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

 290,00

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

 

Özel Sektör

Özürlü

 % 3                      

İŞÇİLİK MALİYETLERİ

2019 Asgari Ücret ve Asgari Ücret Maliyeti Tablosu

 

Tıklayınız

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

TCMB Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

%18,50

TCMB Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

%19,50

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

 TIKLAYINIZ

 

BİLDİRİM VE SÜRELER

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

 

 

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

  Tıklayınız

 

ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK Md. 82)

2018 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

 33.000,00

 

 

 

SSK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ İçin

 

01.01.2019 – 31.12.2019

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 5,12

(2.558,40/30=85,28 x%6)

 

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

(01.01.2019 -31.12.2019)

SGK - 01.01.2019 -31.12.2019

 1 çocuk için yardım (2.558,40x%2)=51,17 TL

 

Aile yardımı 177,75 TL

(2.558,40 x % 10)=255,84

 

 

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faiz Oranları

      Tıklayınız       

 

İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

4857 Sayılı  İş Kanunu İdari Para Cezaları

Tıklayınız

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

2019 Yılı

%07,59

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

2019 Yılı

Tıklayınız

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

250.125,00

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

500.557,00

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

5.760,00

 

FORM Ba, Bs’lerde Uygulanacak Had

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

5.000,00 

 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

9.000,00

Diğer Yerlerde

6.000,00

 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin  TL

120.000,00 180.000,00

2 Numaralı Bent İçin  TL

60.000,00

3 Numaralı Bent İçin  TL

120.000,00

 

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 

2019 Takvim Yılı İçin

14.800,00 

 

 

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜK TUTARI 

 

01.01.2019 Tarihinden İtibaren

 1.600,00

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE)

2019 Yılı Vergileri

Tıklayınız

BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ OLACAK ŞİRKETLERİN KRİTERLERİ

(1)ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler

Aktif Toplamı

35.000.000,00

Yıllık Net Satış Hasılatı

70.000.000,00

Çalışan Sayısı

175

               

 

 

 

 

 

 


Bu haber 3456 kez okundu.

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
                                                   5 + 6 = ?

1
  • Misafir 2019-01-07 11:37:00

    2019-01-07 11:37:00

  • 2019 Pratik Bilgileriniz Güncellenmedimi?

  • 0
  • 0

 

SON YORUMLAR

ANKETLER

Şirketinizde Ne Sıklıkta Bağımsız Denetim Yaptırılmaktadır?

KARŞIYAKA Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.

KARDENETİM